Международный турнир по шахматам "Кубок подкарпатских русинов"

Международный турнир по шахматам "Кубок подкарпатских русинов"

10 октября 2016 г. завершился IV выпуск Международного Шахматного Турнира "Кубок Подкарпатских Русинов", который проходил в селе Вышня Руня, Мараморош, Румыния, в живописном месте, туристического комплекса "Поляна Корнет" управляемом Василием, Юлианом и Ионелой Лаврук, которые своим гостеприимством и профессионализмом помогли чтобы этот выпуск прошёл на наивысшем уровне.

На протяжении четырёх дней Вышня Руня была столицей международных шахмат.

Здесь более 200 игроков напрягали свои "мозговые мышцы" в следующих категориях по возрасту: дети, юниоры, молодёжь и старшие.

На официальном открытии прозвучали гимны Румынии и Подкарпатских Русинов, аплодированы "на открытой сцене", затем прекрасная русинка,Лена Лаурук подчеркнула в своей вступительной речи принадлежность Подкарпатских Русинов к великому Русскому Духу и Русскому Миру, хвалила интеллект русского народа ссылаясь на самых лучших шахматистов из истории человечества, Гарри Каспарова и Анатолия Карпова. Также напомнила тот широко известный факт, что русские большие политические и военные стратеги, доказывающие эти навыки на протяжении всей истории.

Поблагодарила организаторам: Международному центру "Матица русинов", который является высшим форумом русинов во всем мире, Международной шахматной федерации, Шахматной федерации Румынии и Союзу Подкарпатских Русинов из Румынии.

Также поблагодарила директоров турнира: Петру Гецко, Михаилу Лауруку, Василию Лавруку и п-у Ивану Костюку.

Пользуясь случаем выступил и п-к Иван Костюк, без которого этот турнир не дошёл бы четвертого выпуска, после него выступила Адвокат Даниела Оница Ивашку, председатель Национальной Либеральной Партии в ММ и кандидат в Сенат Румынии, которая в своей речи оценила усилия Подкарпатских Русинов о продвижении румынского спорта в отраслях: шахматы, бокс, каратэ и теннис.

Оригинальной частью этого турнира был исторический матч "Поединок между поколениями" между Михаела Иона Трифой, 11 лет, третье место в Европе 2015 г. и Мария Данилуг, 87 лет, самая опытная спортсменка, русинка.

Матч привлёк большой интерес, более 200 зрителей старались записать увиденное всем что им попало под руку.

Русинская спортсменка под давлением фото устройств взволновалась и это повлияло на судьбу матча.

Из любви к детям, после тяжёлого матча благородным жестом, символически отдала победу молодому поколению, которое на самом деле является нашим будущем.

В субботу вечером от имени "МАТИЦЫ РУСИНОВ" был организован торжественный ужин с русинской и местной музыкой к удовольствию всем присутствующим на мероприятии. Выступали местные артисты и Русинска Файта.

Оригинальным и душевным моментом стал тот момент, когда п-к Иван Костюк взял микрофон и спел старую русскую песню "По полю танки грохотали".

Перед камерами игроки имели возможность высказаться о турнире. Алексей Анатольевич Богачов из Одесы, Украина, международный судья, тренер ФИДЭ а также игрок на нашем турнире высказал глубокую признательность к Подкарпатским Русинам, доказав также, что хорошо знает нашу историю. Через это он подтвердил тот факт, что Украинцы и Подкарпатские Русины кровно связаны.

В воскресенье прошёл финал турнира и церемония премирования, где победители были награждённые премиями в деньгах, дипломами, медалями, плакатами и кубками.

Предлагаю просмотреть несколько фотографий из турнира. А дальше будет видеоматериал.

Ieri 30 oct. 2016 s-a încheiat cea de a IV-a ediție a Turneului Internațional de ȘAH "Cupa Rutenilor Subcarpatici", care a avut loc în Localitatea Rona de Sus, Maramureș, România, într-o locație pitorească Complexul Turistic "Poiana Cornet" administrată de Vasile, Iulian și Ionela Lavruc, care prin ospitalitate și înaltul profesionalism au ajutat ca această ediție să se desfășoare la cele mai înalte standarde.

Timp de 4 zile Rona de Sus a devenit capitala șahului internațional.

Aici peste 200 de jucători și-au încordat mușchii minții pe următoarele categorii de vărstă: copii, juniori, tineret și seniori.

La deschiderea oficială a fost intonat imnul României și cel al Rutenilor Subcarpatici, care au fost aplaudate la "șcenă deschisă", după care frumoasa ruteancă Lena Lauruc a făcut o introducere în care a subliniat apartenența rutenilor subcarpatici la marele spirit Rus și lumea Rusă, a elogiat inteligența poporului rus amintindu-i pe cei mai mari șahiși din istoria omenirii rușii Garry Kasparov și Anatoly Karpov. A mai fost amintit faptul unanim cunoscut că rușii sunt mari strategi politici și militari dovedindu-și aceste abilități de-a lungul istoriei.
A mulțumit organizatorilor: Centrul Internațional "MATIȚA RUSINOV", care este Forul Suprem al Rutenilor Subcarpatici din întreaga lume, Federației Internaționale de Șah, Federației Române de Șah și Uniunii Rutenilor Subcarpatici din România.

Deasemenea a mulțumit și directorilor turneului: Petro Getsko, Mihai Lauruc, Vasile Lavruc și Col. Ioan Costiuc.

Cu acest prilej a luat cuvăntul Colonelul Ioan Costiuc fără de care acest turneu nu ar fi ajuns la a IV-a ediție, a urmat Președinta Partidului Național Liberal organizația MM, candidat în Senatul României, Avocat Daniela Onița Ivașcu, care în discursul său a apreciat efortul Rutenilor Subcarpatici în promovarea sportului românesc în ramurile șah, box, karate și tenis.

Partea inedită a acestui turneu a fost meciul istoric "Duelul între generații" dintre Mihaela Ioana TRIFOI, de 11 ani, medaliată cu bronz la Campionatul European 2015 Croația și Maria DANILUG de 87 de ani, cea mai experimentată sportivă ruteancă.

Meciul a fost de maxim interes, fiind urmarit de peste 200 de spectatori, care încercau să-l imortalizeze cu toată aparatura ce au avut la îndemănă: camere video, telefoane, tablete etc.

Jucătoarea ruteancă sub presiunea blițurilor s-a emoționat, nefiind obișnuită cu tehnologia modernă, fapt care a costat-o partida.

Fiind o mare iubitoare de copii după un duel înverșunat, printr-un gest nobil, a cedat partida în mod simbolic tinerei generații, care de fapt este viitorul nostru.

Sămbătă seara, ca și surpriză din partea organizatorului "MATIȚA RUSINOV" a fost organizată o cină festivă cu foc de tabără, muzică ruteană autentică și muzică de Maramureș spre deliciul tuturor participanților la eveniment. Recitalul a fost dat de artiști locali și Taraful Rutenilor.

Momentul inedit și emoționant al serii a fost acela când Col. Ioan Costiuc a luat microfonul și a interpretat un vechi cântec rusesc "Po poliu tanki grohotali"

În fața camerelor de luat vederi jucătorii au avut ocazia să-și exprime impresiile despre turneu. Astfel Alexei Anatolievici BOGACIOV din Odesa, Ucraina, arbitru internațional, antrenor FIDE și jucător în cadrul turneului nostru, și-a mărturisit profunda apreciere față de rutenii subcarpatici dovedindu-se un bun cunoscător al istoriei noastre. Prin aceasta a confirmat faptul că între ucraineni și rutenii subcarpatici există legătură de sânge.

Duminică a avut loc finala turneului și festivitatea de premiere, unde câștigătorii au fost răsplătiți cu premii în bani, diplome, medalii, plachete și cupe.

Anexez câteva imagini din cadrul turneului.

Va urma și materialul video.